Poučení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje jsou pořízeny pouze pro smluvní potřeby Václav Polák, IČ 04075781, DIČ CZ8308291277, sídlo Nítovice 12, 37821 Kardašova Řečice:

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27.dubna 2016 zpracoval tyto údaje:
titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu nebo korespondenční adresy, místo a stát narození, státní příslušnost, telefonní kontakt, emailová adresa. V případě podnikatelského vztahu jméno, příjmení, název společnosti, sídlo společnosti, IČO, DIČ, telefonní kontakt, emailová adresa, číslo účtu.

Osobní údaje objednavatele jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a nebudou zpřístupněny třetí osobě, ve smyslu marketingových průzkumů, telekomunikačním společnostem a budou použity pouze jen pro smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednavatelem.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požádat nás o to jaké informace o Vás zpracováváme a vyžádat si k těmto informacím přístup a nechat je zaktualizovat nebo případně požádat o jejich výmaz a to osobně, emailem či poštou na kontaktní údaje Správce.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas a je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu.

Správce může vaše údaje archivovat po dobu 10let.